Naučno-stručna konferencija, subota, 25.08.2018. godine

Centar za lobiranje l 22.08.2018. l

U subotu, 25. avgusta 2018. godine u hotelu „Bosna“, Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održaće se naučno-stručna konferencija pod nazivom: „Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci?“.

U fokusu konferencije, koju organizuje Udruženje “Centar za lobiranje”, naći će se stručna i argumentovana rasprava o strateškim pitanjima koja se odnose na vojnu neutralnost ili člastvo u NATO, sa posebnim akcentom na identifikovanje prednosti i nedostataka jednog i drugog koncepta.

Na konferenciji će biti predstavljen dio naučnih i stručnih radova u vezi sa temom konferencije.

Učesnici konferencije će biti eminentni profesori i stručnjaci iz oblasti koje tretira ova konferencija.