Naučno-stručna konferencija, subota, 20.07.2019. godine

Centar za lobiranje I 26.06.2019. I

U subotu 20. jula 2019. godine u hotelu "Bosna" , Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održaće se naučno-stručna konferencija pod nazivom: "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti".

Na konferenciji će se raspravljati o stanju procesa usaglašavanja pravnih standarda BiH sa acquis-om EU. Tema skupa će se odnositi na Pregovaračka poglavlja 23. i 24. u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Na konferenciji će biti predstavljen dio naučnih i stručnih radova, uz učešće eminentnih profesora i stručnjaka, iz oblasti koje tretira ova konferencija.