Izrada Zbornika radova: Membership Action Plan-MAP-Akcioni plan za članstvo

Centar za lobiranje I 24.01.2020. I

U toku su aktivnosti na pripremi i izradi Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "Membership Action Plan-MAP-Akcioni plan za članstvo", koja je 05.10.2019. godine  održana u Banja Luci, u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje".

Zbornik će obuhvatiti Program konferencije i sve izložene radove kao i zaključke konferencije.

Takođe, u Zborniku će biti objavljen i dodatak koji se odnosi na ispitivanje javnog mnjenja:"Vojna neutralnost ili NATO?" iz avgusta 2019. godine kao i Uporedna analiza istraživanja javnog mnjenja, "Vojna neutralnost ili NATO?" avgust 2018/avgust 2019.