Najava događaja: Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Centar za lobiranje I 23.07.2020. I

U subotu 22. avgusta 2020. godine u hotelu "Bosna", Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održaće se naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Ustavni sud Bosne i Hercegovine-razgovor za dogovor".

Na konferenciji će biti predstavljen dio naučnih i stručnih radova u vezi sa temom konferencije. 

Učesnici konferencije su eminentni profesori i stručnjaci, iz oblasti koje tretira konferencija.

Takođe, tokom konferencije biće obavezno poštovanje epidemiološko-zaštitnih mjera.