Istraživanje javnog mnijenja: Stav građana BiH "Da li znate šta znači MAP?"

Centar za lobiranje l 05.10.2019. l

Istraživanje javnog mnijenja: Stav građana BiH: "Da li znate šta znači MAP?". Istraživanje je organizovalo i sprovelo udruženje Centar za lobiranje za potrebe naučno-stručne konferencije "Membership Action Plan-MAP-Akcinoni plan za članstvo?".

Metodološke napomene:

  • Istraživanje realizovalo: Udruženje "Centar za lobiranje"
  • Terenski rad: U period između 10. i 20. avgusta 2019. godine
  • Tip i veličina uzorka: Slučajni, reprezentativni uzorak od 700 punoljetnih građana BiH
  • Okvir uzorka: Teritorija gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar
  • Istraživačka tehnika: "licem u lice", direktnim kontaktom sa ispitanikom
  • Istraživački instrument: Upitnik