Izrada Zbornika radova: "Energetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti"

Centar za lobiranje I 25.07.2022 I

U toku su aktivnosti na pripremi i izradi Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "Energetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti", koja je 14.05.2022 godine održana u Banjoj Luci, u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje".

Zbornik će obuhvatiti Program konferencije i sve izložene radove kao i zaključne konferencije.