Naučno-stručna konferencija: "Energetska slika BiH u kontekstu energetske krize u Evropi"

Centar za lobiranje I 10.06.2023. ja

U hotelu "Bosna"-Banjaluka, u trajanju od 10:00 do 13:30 sati, održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom: "Energetska slika BiH u kontekstu energetske krize u Europi".

 

Na konferenciji je prezentirano 10 naučno-stručnih radova.

Održani naučno-stručni skup je svojevrsan kontinuitet, imajući u vidu veoma uspješne konferencije održane u junu 2019. godine „Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana, izazov i prilika za BiH“ , potom 12. juna 2021. godine „Istočna ili Južna interkonekcija – politika ili ekonomija?“  i 14. maja 2022. godine „Enegetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti“.

Program konferencije

Moderator:

- Doc. dr Gojko Pavlović, Udruženje "Centar za lobiranje"

Dobrodošlica organizatora:

 - G. Zoran Đerić, predsjednik Udruženja "Centar za lobiranje"

  Po pis izlagača i teme:

 - Prof. dr Miloš Šolaja, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Energetska sigurnost kao geopolitički problem 

 - Prof. dr Duško Vejnović, redovni profesor, Fakultet bezbjednosnih nauka Univerzitet u Banjoj Luci

 „Energetska (ne) sigurnost i pauperizacija stanovništva radikalno mijenjaju globalni „međunarodni” politički , pravni i vojni poredak”

- Prof. dr Dušan Proroković, Fakultet za diplomatiju i bezbednost; naučni saradnik. na beog. Institutu za međ. politiku i privredu- načelnik Centra za evroaz. studije

 Konkurentnost europske ekonomije i energetska kriza: uzroci i posljedice po balkanske zemlje

- Doc. dr Maja Mrkić-Bosančić dipl.inž.maš. Vlada Republike Srpske , Ministarstvo energetike i rudarstva,

Načelnik odjeljenja za plin, Resor za energente

 “Energetska politika BiH i Republike Srpske, između obaveza i mogućnosti, ključni izazovi izrade Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH i energetskog i klimatskog plana Republike Srpske”

- Doc. dr Dragana Kalabić, dipl. ing., Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, Banja Luka

- koautor Prof. dr Mirko Dobrnjac, vanredni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

- koautor Prof. dr Milan Lečić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 „Gasovodi - aktualna energetska varijanta“

- G. Goran Ašonja, dipl inž.maš. direktor “Gas Promet” ad Istočno Sarajevo-Pale

 „Križa u Ukrajini je ugrozila sigurnost snabdjevanja EU prirodnim plinom“

- Maja Šuput, ma ekon. , Predsjednik – Komisija za koncesije Republike Srpske

 „Stanje i mogućnosti investiranja u OIE u Republici Srpskoj“

- G. Miroslav Nikolić, dipl.ing., Rukov. razvoja za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar

 “Uticaj globalne energetske krize na energetsku tranziciju u BiH”

-  Mr. sc. Semin Petrović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku ​​(IGT), Sarajevo

 “Energetika BiH u svjetlu energetike Evrope”

- Doc. dr Slobodan Simić, Bezbjednosni istraživački centar Banja Luka

 Interakcija energetske sigurnosti s geopolitičkim procesima i pojavama

 

Učešće bez izlaganja:

- Prof. dr Radivoje Mitrović, profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

- Prof. dr Zdravko Todorović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

- Prof. dr Mile Dmičić, Profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

- Prof. dr Ljubinko Mitrović, redovni profesor, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka

- dr. Vladan Nastić, Izvršni direktor, GAS Promet AD Istočno Sarajevo-Pale 

- Nemanja Radusinović, Advokatska kancelarija Stevanović, Bijeljina

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE 

  1. Učesnici konferencije su u načelu saglasni da živimo u vremenu globalne energetske krize, koja će sve više utjecati kako na političku tako i na ekonomsku stabilnost i privredni rast država. Očekuje se da će se nastaviti velike snage za jačanje svoje strateške pozicije i namjere za osiguranje dovoljnih količina energetskih resursa, imajući u vidu da je energija od suštinskog značaja za njihovo funkcioniranje.

U tom smislu posebno je istaknuta energetska kriza izazvana ratom u Ukrajini posljedicama koje je izazvao europski embargo na rusku naftu i ruski plin.

2. Učesnici konferencije istakli su značaj i specifičnosti energetskog sektora u BiH, imajući u vidu ustavne nadležnosti, kao i politički, pravni i regulatorni okvir koji će ispuniti standarde Europske zajednice.

3. Posebno je podvučen značaj novih investicija u energetiku, prije svega izgradnju hidroenergetskih postrojenja, ubrzanje tranzicije prema obnovljivim izvorima energije, čvršćeg povezivanja na Turski tok te izgradnju Istočne i Južne interkonekcije, čime bi se osigurao stabilan privredni rast i osigurala energetska sigurnost i nezavisnost.

4. Podvučen je značaj organiziranja ovakvih i sličnih okupljanja predstavnika akademske zajednice, vladinog i nevladinog sektora, kako bismo se upoznali i dali praktične preporuke na najvažnija strateška pitanja koja se odnose na energetsko pozicioniranje i energetsku politiku koja neće biti na štetu nikoga u BiH.

5. Diskusije, zaključci i preporuke konferencije dostupni su za dalju analizu i razradu po završetku skupa.

 

IZBOR MEDIJSKIH OBJAVA:

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=515717

https://www.nezavisne.com/ekonomija/privreda/Projekat-istocne-gasne-interkonekcije-strateski-interes-Srpske/775692

https://www.capital.ba/istocna-gasna-interkonekcija-od-strateskog-znacaja/

https://www.atvbl.rs/vijesti/ekonomija/istocna-i-juzna-gasna-interkonekcija-znacajna-za-energetsku-nezavisnost-10-6-2023

https://skener.info/novi-skup-centra-za-lobiranje-projekat-istocne-gasne-interkonekcije-strateski-interes-srpske/

https://e-hercegovina.com/index.php/2023/06/10/najava-dogadaja-za-subotu-10-jun-2023-godine/

https://www.zipaphoto.net/galerija/konferencija-energetska-slika-bih-u-kontekstu-energetske-krize-u-evropi-/64845e1153f2b05c0bd4831e

https://ba.ekapija.com/news/4253950/projekat-istocne-gasne-interkonekcije-strateski-interes-srpske

https://lat.sputnikportal.rs/20230610/projekat-istocne-gasne-interkonekcije---strateski-interes-srpske-1157028076.html

http://89.111.245.20/srna/novost/1109559/istocna-i-juzna-gasna-interkonekcija-znacajna-za-energetsku-nezavisnost